פתיחת תפריט ניידים

מכרזים משנת 2019

 
מכרז מספר 100/19 – ביצוע שטיפות ברשתות ציבוריות בקטרים גדולים במיתב
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מכרז מספר 101/19 אספקת מזון
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן 
 
מכרז מספר 102/19 גביה ושירות לקוחות
לפרטים נוספים בשפה העברית - לחץ כאן
לפרטים נוספים בשפה הערבית - לחץ כאן